Consultanţă în accesarea fondurilor europene

Servicii de consultanta in intocmirea urmatoarelor documente:
 • cerere de finanţare
 • studiu de fezabilitate/memoriu tehnic justificativ/plan de afaceri
 • analiza economico-financiara
 • studii de piaţă
 • dosare de achizitii
 • cereri de plată
 • documentatii acte aditionale la contractul de finantare
Servicii de proiectare pentru intocmirea urmatoarelor documente:
 • documentatii obtinere avize
 • expertize tehnice de specialitate
 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic
 • documentatii modificari de solutie tehnica

Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului.

Consultanţă financiar - bancară

Informare asupra pieţei bancare (jucători, termeni şi condiţii de creditare, posibilităţi de negociere)

Negociere condiţii de creditare

Elaborare documentaţie:

 • studiu de fezabilitate pentru investiţii
 • plan de afaceri
 • proiecţii financiare
 • devize financiare, pe obiecte, deviz general
 • studii de piaţă
 • documentaţie necesară obţinerii de avize şi aprobări necesare
 • alte documente solicitate de către bancă şi fondul de garanţie
 • dosar complet cerere de credit

Managementul proiectului

Consultanţă comercială

Studii si sondaje de piaţă

Acţiuni de promovare

Informaţii privind manifestările promoţionale de profil (expoziţii, târguri, saloane)

Servicii de informare

Programe de finanţare nerambursabilă

Surse de finanţare rambursabilă

Oferte de produse de servicii

Târguri şi expoziţii

Consultanţă financiar - contabilă